Przetransportujemy ładunek bezpośrednio na miejsce przeznaczenia! TRANSPORT DROGOWY Przewieziemy towar przez morza i oceany z jednego portu do drugiego. TRANSPORT MORSKI Dostarczymy Twój ładunek w każde miejsce na świecie! TRANSPORT LOTNICZY Mamy rozwiniętą gałąź środków transportu. TRANSPORT KOLEJOWY

Transport

Przewóz określonego ładunku z wyznaczonego miejsca do punktu docelowego w określonym czasie.

Spedycja

Kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz koordynowanie środkami transportu.

Logistyka

Planowanie efektywnego przepływu materiałów, surowców oraz gotowych towarów.
ISO-NET
Dlaczego my?
Poprawiamy efektywność i przejrzystość w łańcuchu dostaw. Dostarczane przez nas rozwiązania komunikacyjne i identyfikacyjne, w tym zaplecze logistyczne, mają zastosowanie na każdym etapie łańcucha dostaw.
  • SKRÓCENIE czasu
  • REDUKCJA błędów
  • OBNIŻENIE kosztów
  • UJEDNOLICENIE dokumentacji